onsdag 25 april 2012

Doktor Glas

Hur värdefullt är ett liv? Hur värdefullt är livet?
I Hjalmar Söderbergs ''Doktor Glas'' tas detta upp flertalet gånger på olika sätt.
Doktor Glas är en tillbakadragen och ensam doktor i tidiga  1900-talets Stockholm. Han verkar leva ett rätt händelsefattigt liv men när fru Gregorius kommer in på hans mottagning och ber om hjälp med sitt kärlekslösa äktenskap blir han förälskad och så småningom begår han mordet på Pastor Gregorius, som blivit så omdiskuterat. Men långt innan detta tas frågan om liv och död upp flera gånger, på olika sätt och först i samband med doktorns praktik. Han skriver i sin dagbok om kvinnor (och någon man) som kommit in till honom och bett om abort. På denna tid var det förbjudet och livsfarligt med abort. Glas svarar alltid dessa böner med att han som doktor har en ¨plikt för människoliv, också det spädaste¨. Men senare i samma dagboksinlägg fortsätter han med: ¨Aktningen för människoliv - vad är det i min mun annat än ett gement hyckleri, och vad kan det vara för den, som då och då tillbringt en ledig stund till att tänka¨. Om det här bara handlar om abort är jag helt med honom i att det kan vara rätt. Men ämnet återkommer än en gång senare i boken när Doktor Glas skriver om sina cyankaliumpiller som han har preparerade och som dödar den som intar dem. Han förklarar att han inte var självmordsbenägen när han tillredde dem men att ¨en vis man alltid bör vara beredd¨. Han kunde inte tänka sig att ta sitt liv på grund av kärlek eller så utan snarare om han skulle bli långvarit och hemskt sjuk i någonting. ¨Hur många olyckliga har jag inte sett, som jag utan ringaste tvekan skulle ha givit ett av dessa piller, om inte hos mig som hos annat gott folk det egna intresset och respekten för polisen talade starkare än barmhärtigheten¨.
Här var tre stora anledningar till varför man efter att ha läst boken kan diskutera om värdet av livet ur olika synpunkter och vid olika tillfällen. Det finns abortfrågan, självmord, dödshjälp och frågan om man någonsin kan få döda någon.